DR. PIERRE NICOLAU

La Cirurgia Plàstica i Estètica... paraules que ens fan somniar, però que a vegades ens inquieten. La Cirurgia Plàstica és un Art, que consisteix en considerar tots els elements que determinen les formes del cos per tornar a posar-los en funcionament i armonia. Però també és Cirurgia, amb els riscs que tota intervenció pot implicar.

 

Existeix una diferència entre la Cirurgia Reparadora i la Cirurgia Estètica? Si, per aquells que justifiquen una cirurgia "noble", aquella que repara les seqüeles dels accidents, que cura el càncer, les malformacions de naixement i que condemnen una cirurgia "insignificant", que s'interessa únicament per la imatge. O per aquells que consideren que la Ciurgia Estètica és una especialitat diferent a la Cirurgia Reparadora. Però per mi, és tracta de la mateixa Cirurgia, que utilitza les mateixes tècniques, per reparar un llavi leporí, corregir un llavi deformat, reconstruir un nas destruit en un accident o treure una protuberància i afinar la punta.

 

Perquè seria noble reconstruir un pit que s'ha tret en el tractament d'un càncer, i insignificant augmentar el volum del pit d'una dona a la qual han quedat desesperadament petits? En ambdós casos, es busca recuperar la mateixa feminitat, i això és bo. Aquells que jutgen tant severament a les persones que tenen el coratge de confiar el seu cos al seu cirurgià per sentir-se millor amb ells mateixos, no tenen molt respecte ni compassió per un patiment totalment real.

 

Esperem que aquí hi pugui trobar una part de les respostes a les preguntes que em fan, desde fa temps en el secret de les consultes i més recentment per internet. Però no hi ha res que supleixi la trobada, el contacte directe, per què vostè pugui no tan sols explicar i precisar els seus desitjos i expectatives, sinò també transmetre les seves inquietuts i obtenir les respostes precises a les seves preguntes.

 

Doctor Pierre Nicolau.